Jag gjorde en stop motion-film inspirerad av att transkribera flera timmars intervjuer till mitt examensarbete. Såhär blev den. (I made a stop motion film inspired by transcribing hours of interviewes.)

Annonser